Cultiva

Kilden Dialog

Samspillet i Kilden Dialog gir inspirasjon til økt formidlingsglede i hverdagen, enten man velger det som yrkesretning, beholder utøvende kunst som en sterk åre i livet – eller lar erfaringene og opplevelsene påvirke andre deler av livet og samfunnet.

Kilden Teater- og Konserthus tror at alle mennesker kan ha glede og nytte av å være en del av kunstneriske prosesser. Derfor har de etablert Kilden Dialog. Hver uke kommer deltakere i alderen 8 til 85 år til Kilden for å for a være med i prosjekter innen teater, dans, sang og musikk. I tillegg samarbeider de med skoler, institusjoner og organisasjoner på Sørlandet. Dette resulterer i oppsetninger i ulike former og formater, både i Kildens egne saler og utenfor kunsthusets vegger.

Kilden Dialog er et av mange verktøy for å inspirere til kunstnerisk utfoldelse i samfunnet. Når barn, unge og voksne får være en del av kunstnerisk produksjon på ypperste nivå, tror vi det skapes varige inntrykk, både for mennesker og for samfunnet. Derfor er formålet med Kilden Dialog å ta i bruk kunst og kunstproduksjon som den utviklende kraften det kan være.

Cultiva har inngått en 4-årig samarbeidsavtale med Kilden Teater- og Konserthus om dialog-prosjekter for målgruppen barn og unge og talentutvikling. Det er årlig bevilget kr 1 500 000,- til aktiviteter i 2014, 2015, 2016 og 2017. I tillegg er det årlig bevilget kr 1 000 000,- til utvikling av et kompetansesenter for dialogmetodikk.