Cultiva

Prosjekt: Geitmyra Kristiansand år 2 av 5

Periode: 2020 - 2020, Formål: Barn og unge

Matkultursenteret på Odderøya er godt i gang!

Kristiansand skal være en by hvor det er godt å vokse opp, hvor man har lyst til å bli boende eller flytte tilbake.

Matkultursenteret skal være det fremste miljøet i Norge på formidling av sjømat til barn, og en nasjonal stemme som setter sjømat på dagsordenen. Å starte et sjømatkultursenter for barn er å ta kystkulturen tilbake til regionen – også nasjonalt. Det handler om å styrke den regionale identiteten, ikke bare skal matkultursenteret være best på sjømat – hele Agder bør være det!

Vi tror at et matkultursenter med fokus på sjømat vil bidra til å styrke den regionale identiteten som knyttet til sjømat og kystkultur. Kristiansand har en unikt potensial hva gjelder naturressurser, tilgjengelighet til havet og historie knyttet til fiskeri og handel.

Kristiansand kommune bidrar også med oppstartsmidler til matkultursenteret. I tilllegg til at skolene vil ta tilbudet i bruk som en del av undervisningen i mat og helse, blir det også integreringsprosjekter og fritidstilbud for barn.

Cultiva inngår et 5-årig samarbeid med Geitmyra Matkultursenter for etablering av et matkultursenter i Nodeviga i Kristiansand. Hittil har Cultiva bevilget følgende til samarbeidsprosjektet:
- Styremøte 18.09.17: År 1 - inntil 5 millioner kroner til aktiviteter i oppstartsperioden 2017/2018/2019.
- Styremøte 02.12.19: År 2 - kr 1 900 000 til aktiviteter i 2020

For mer informasjon om etableringen i Kristiansand, tak kontakt med prosjektleder Helene Isaksen på helene(at)geitmyra.no eller se på Geitmyra Matkultursenter.