Cultiva

Forprosjekt Barnas kunstmuseum

SKMU ønsker å videreutvikle BARNAS Kunstmuseum til å bli et unikt tilbud med kunstformidling, kunstproduksjon og kunstnerisk medskaping for barn i alderen 0-10 år.

Sørlandets Kunstmuseum (SKMU) har i dag en egen avdeling med fire rom i muséets første etasje. SKMU har en rekke idéer for å videreutvikle Barnas kunstmuseum, og har ønsket å gjennomføre et forprosjekt for å utrede mulighetene for videre utvikling.

Cultiva har bevilget kr 50 000,- til forprosjekt for Barnas Kunstmuseum ved SKMU.