Cultiva

Cultiva Ekspress Idrett og Kunst

Cultiva Ekspress bidrar til utvikling av talenter innen kunst og idrett i Kristiansand.

Cultiva Ekspress Kunst jobber for at unge talent i Kristiansand skal få bruke og utvikle sine kreative evner. Du kan få inntil kr 30 000,- til prosjekter innen kunst og kultur, som for eksempel produksjoner, arrangementer, utstillinger og utgivelser. I tillegg kan du få dekket utgifter til mentorhjelp og delta på workshops.

Cultiva Ekspress Idrett jobber for at flere unge utøvere skal få mulighet til å utvikle sitt talent og nå sine mål. Du kan få inntil kr 30 000,- kroner for å satse og komme nærmere drømmen din. De beste presentasjonene vil i tillegg vurderes for et årets talentstipend på kr 50 000,-.

Ordningen drives av Senter for ung kunst og kultur ved fakultet for kunstfag ved Universitetet i Agder.

Cultiva har siden 2006 bevilget årlige midler til stipender og drift av ordningen. 

2016: kr 3 250 000,-   2015: kr 3 200 000,-   2014: kr 3 000 000,-   2013: kr 2 900 000,-

For mer informasjon, se www.cultivaekspress.no