Cultiva

Barnas RUTPLUKS

I Barnas Rutpluks har barn i Kristiansand bidratt til å utsmykke og utforme vårt felles byrom

RUTPLUKS (skulptur stavet baklengs) ble åpnet 9. mai 2018 i Tresse i Kristiansand sentrum. 

Etter initiativ fra Cultiva har Senter for ung kunst og kultur ved fakultet for kunstfag, UiA samarbeidet med Kulturhuset Qulthus med å utvikle og etablere en skulpturpark utformet av barn i Kristiansand.

Formålet med prosjektet var å gi barn innsikt i en omfattende kunstnerisk skapelsesprosess, betydningen offentlige skulpturer har for befolkningen, gi dem en delaktighet i utformingen av byrom som forvaltes av felleskapet og et eierforhold til sin egen by.

Av ca. 800 mottatte forslag ble 8 skulptureridéer valgt ut til å formgis, produseres i full størrelse og monteres i Tresse. Selve kurateringen, videreutvkling av forslagene fra barnene og selve produksjonen gjøres i samarbeid med profesjonelle kunstnere og dyktige håndverkere.

De åtte skulpturene er:

Cultiva har inngått en 5-årig samarbeidsavtale med Senter for ung kunst og kultur om gjennomføring av prosjektet. Det er bevilget kr 1 000 000,- til aktiviteter i fase 1 og kr 1 000 000,- til fase 2. 

For mer informasjon se: http://skulpturkrs.no/