Cultiva

Barn ingen hindring

Folkehøyskoletilbud for elever med barn.

Kristiansand Folkehøyskole har etablert et eget tilbud for elever som har barn. Man søker den linjen man ønsker å gå på, og skolen tilrettelegger dagene i forhold til barnet / linjevalg / barnehage og annet. 

Elever med barn vil gjennomgå et eget opplegg noen timer pr. uke hvor man blant annet fordyper seg i følgende hoved-temaer: Foreldre-rollen, meg og barnet mitt samt familie-rammer. Elevene lærer om hvorfor vi reagerer som vi gjør, hvordan minske stress i hverdagen, foreldrestiler, kjærlighetsspråkene, grensesetting, lek, læring, hverdagsøkonomi, kosthold og om hvordan man kan være både en trygg havn og en trygg base for barnet. Dette kommer i tillegg til fellesfag, linjefag og spennende valgfag.

Cultiva bevilget kr 200 000,- til utvikling og etablering av tilbudet.

Mer info på Kristiansand Folkehøyskole