Cultiva

Barn i Byen

Kulturmagasin og kulturkalender for barnefamilier

Kulturmagasinet og kulturkalenderen «Barn i Byen» ble i 2015 etablert i Kristiansand med egen redaksjon. I 2016 er det utgitt 4 papirutgaver i tillegg nettsidene. Cultiva vil videreføre samarbeidet så lenge dette er i samsvar med stiftelsens strategi.

Cultiva har bevilget kr 500 000,- til etablering i 2014, kr 500 000,- til aktiviteter i 2015 og deretter kr 300 000,- i året for aktiviteter i 2016 og 2017.

For mer informasjon se Barn i Byen Kristiansand.