Cultiva

Barn i Byen - Våre bilder 2017

Formidling av bilder fra barns oppvekstmiljø i Kristiansand.

Bruk av bilder i byrommene i Kristiansand for å sette fokus på barns hverdag, kultur og fritidsaktiviteter, skole, hjem, familie og barnehage.

Cultiva bidrar med inntil kr 106 250,- til realisering av prosjektet.

For mer informasjon, kontakt Mette Cecilie Johansen på mette(at)barnibyen.no