Cultiva

Masterstudie i sceneprodusent

Fakultet for kunstfag vil utdanne sceneprodusenter

Studiet er sterkt ønsket fra UiA, Kilden, kompetansesentre i byen og Kristiansand kommune.

  • Studiet vil heve kompetansenivået i kulturlivet i regionen – og sørge for større tilstrømming av relevant arbeidskraft.
  • Studiet vil bidra til at regionen leverer flere kvalitetssikrede kunst- og kulturprosjekt inn på nasjonalt nivå.
  • Studiet vil bidra til flere forbindelser mellom kultur og næring.
  • Studiet imøtegår en tiårig kulturpolitisk prosess, der produsentrollen har blitt løftet og styrket gjennom konkrete tiltak i norske finansieringsordninger i kunsten.
  • Studiet imøtegår dagens politiske satsning på kunstnerisk entreprenørskap.
  • Studiet møter et utdanningsbehov i Nordisk sammenheng for en sektor hvor tilbudet om formalisert kompetanse pr dags dato er lite.
  • Studiet imøtekommer et kompetansebehov både innenfor offentlig forvaltning, den frie kunsten og i kulturinstitusjonene.

Cultiva har bevilget kr 482 000,- til et forprosjekt til etablering av studium i prosjekt- og produksjonsledelse, og ytterligere kr 800 000,- til etablering av et masterstudie i "Sceneprodusent". UiA har søkt, og fått godkjent, utsettelse av prosjektstart ut 2018.

For mer informasjon, tak kontakt med direktør for fakultet for kunstfag Jan Oddvar Skisland på jan.oddvar.skisland(at)uia.no.

Personvernerklæring Cultiva ivaretar personvern ved å etterleve den norske personopplysningsloven og det sameuropeiske regelverket for personvern som loven implementerer i norsk rett (GDPR). Mer info
Scroll down