Cultiva

Eliasland

Mulighetsstudie for etablering av Eliasland på Hamresanden i Kristiansand

BRG, Hamresanden Resort og Walter Grov har inngått samarbeid med Redningsselskapet og Animando (rettighetshaver til Elias) for å utrede muligheten for å etablere et Eliasland på Hamresanden i Kristiansand. Prosjektet ønsker å knytte til seg spesialisert kompetanse på utvikling og drift av opplevelsesparker for å utarbeide konsept og forretningsplan.

Cultiva har vedtatt å bidra med inntil 1/3 av kostnadene til utvikling av forretningsplan/driftskonsept for Eliasland begrenset oppad til kr 100 000,-.

Personvernerklæring Cultiva ivaretar personvern ved å etterleve den norske personopplysningsloven og det sameuropeiske regelverket for personvern som loven implementerer i norsk rett (GDPR). Mer info
Scroll down