Cultiva

Dokumenter

Cultiva følger "Lov om offentlighet i forvaltningen". Alle dokumenter med betydning for saksbehandlingen vil bli registrert og arkivert, og vil være tilgjengelig for offentligheten. Offentlige dokumenter som ikke er tilgjengelige på våre hjemmesider kan oversendes etter forespørsel til post@cultiva.no.
Postjournaler legges ut på nettsiden på månedsbasis. Andre intervaller kan oversendes etter forespørsel til post@cultiva.no.