Cultiva

Foto: Gunstein Myre

Tic Tic takes time

Live fremført elektronisk musikk smeltet sammen med et visuelt univers av videokunst og elementer fra teater.

Musikk kan være et kraftfullt virkemiddel for å formidle tanker og følelser der ord alene ikke strekker til. Et mål for konserten er å stimulere til refleksjon rundt utenforskap og uro for fremtiden . Tic Tic har etterstrebet å musikalsk beskrive en uro og et mørke de dessverre tror mange kjenner på for tiden. Albumet Comfort in the Echo er et lavmælt bidrag til det offentlige ordskiftet. Det harseleres med trangsynthet, og inkluderende verdier løftes frem. Konsertkonseptet er ambisiøst, med mål om å skape en nøye regissert fremføring der flere kunstuttrykk smeltes sammen til en helhetlig forestilling.

Medvirkende: Tic Tic (Kai Drange og Irene Svendsen), Jon Erik Myre (regi og manus), Gunstein Myre (videoprodusent), Ingrid N. Stenersen (skuespiller/danser) og Fredrik Landmark (skuespiller)

Visninger: kl. 21:00 den 21. august på Teateret i Kristiansand Facebook Billetter