Cultiva

MAKTA

Eksperimentelle og tverrestetiske aksjonsformer i byrommet, i tospann med utforskende sosialt mediebruk.

MAKTA gir samfunnsengasjert ungdom tilgang til verktøy fra samtidskunst slik at de kan skape nye, kreative og utradisjonelle former for aksjonisme i det offentlige rom, og med det kraft og makt til å påvirke sine egne lokalmiljø og sin egen fremtid. Ungdommen utfordres til å finne nye og utradisjonelle arenaer for sitt kunstneriske uttrykk og aksjonsform. Unge som gruppe har ingen sterk stemme i det offentlige ordskiftet, og de kan bringe nye perspektiv, tolkninger og uttrykk til tema som inkludering og mangfold, klima og miljøvern - og ikke minst kommunisere på en måte som når frem til andre unge.

Medvirkende. Fluks - Senter for ung kunst og kultur ved UiA, 

Visninger: 13. til 15. august 2021

Sted: Kristiansand kunsthall og det offentlige rom i Kristiansand. 

Påmeldingsskjema for deltakere - NB: Søknadsfrist 4. august

 

Se etterfilm fra pilotprosjekt "MAKTA 2020"