Cultiva

Maleri og foto: Heidi Aune Solaas

Fem ekte menn

Boklansering - samarbeid om foredrag og innledning til samtaler.

En kristen kvinne sine møter med fem homofile menn blir til bok om hvordan tro, tanker om tro og det å være kristen vanskeliggjør selvaksept. Tekster tar opp hvordan holdninger i seg selv og fra andre påvirker egenverd, hvordan man ikke kjenner på håp, hvor kort avstand det kan være mellom liv og død, hvordan det oppleves å ikke finne ord, og hvordan smerte blir invaderende. Man kan tro at tema rundt mangfold, tro og legning, livskvalitet, levekår, holdningsendring, bevisstgjøring og meningsbrytning er uttømt. Det er det ikke.

Medvirkende: Heidi Aune Solaas, 5 anonyme ekte menn

Visninger: 22. til 29. august 2021