Cultiva

Aktuelle satsinger

Informasjon om aktive utlysninger, muligheter for å søke midler utenom de strategiske satsingsområdene og søknadsprosesser.

Strategi "Rom for muligheter" 2021-2024

Styret i Cultiva vedtok i styremøte 7. desember 2020 en ny overordnet strategi for perioden 2021-2024. Strategidokumentet kan lastes ned her.

Som følge av de erfaringene som er trukket gjennom 20 års virksomhet, og dessuten de utfordringene som pandemien har medført, vil vi skape nye muligheter gjennom fire strategiske tiltak: 

  • Programutlysninger med overordnede føringer knyttet til Cultivas formål om å sikre arbeidsplasser
  • Et levekårsløft for Kristiansand
  • Utvikling av møteplasser i hele Kristiansand, det digitale kulturhuset, Skippergata 24 B og Kunstsilo
  • Videre talentsatsing gjennom bl.a. Cultiva Ekspress og Talent Norge

Cultiva er åpen for uforutsette ideer og søknader. 

 

Aktive utlysninger:

Cultiva Digital år 3 // Digital transformasjon

Cultiva vil i 2023 tildele inntil 10 millioner kroner i støtte til prosjekter som bidrar til digitalisering av kulturfeltet. Vi søker prosjekt som tar i bruk digital teknologi for å skape, levere, formidle og oppleve nyskapende kunst, kultur og idrett. Utlysningstekst Søknadsfrist 18. september 2023 kl. 12:00

Levekårsløft

Vi erkjenner at levekårsutfordringene i Kristiansand fremdeles er store, og at det er viktig med en kunnskapsbasert tilnærming til Cultivas neste levekårsutlysning. Arbeidet med en ny utlysning er igangsatt, men vi ønsker å bruke mer tid på innhente kunnskap og etablere samarbeid med relevante aktører. Saksfremlegg om levekårsløft kan leses i sakspapirer til styremøte 17. august 2022 (sak 40/22 fra side 23)

Uforutsette ideer og søknader

Cultiva er åpen for uforutsette ideer og søknader som er innenfor formål, men utenfor de valgte strategiske tiltakene. Styret får oversikt over alle mottatte søknader og henvendelser i hvert styremøte, og har anledning til å be administrasjonen vurdere enkeltsøknader fortløpende gjennom året. Alle uforutsette søknader vil ellers bli behandlet i et oppsamlingsheat i desember 2023. Søknader sendes til soknad@cultiva.no

 

Tidligere utlysninger: 

Ekstraordinær koronasatsing våren 2020: Innovasjonsdugnad for fremtidens kulturarbeidsplasser

I møte torsdag 26. februar 2020 prioriterte styret derfor en ekstraordinær satsing som følge av koronavirus på totalt 5 millioner kroner. Søknadsfrist var 14. april 2020. Vi mottok 50 søknader, og midlene ble fordelt på totalt 24 prosjekter. 

Ekstraordinær koronasatsing 2: Julebyen Kristiansand

I samarbeid med Kvadraturforeningen i Kristiansand lyste vi ut kr 3 000 000 til aktuelle og kortsiktige prosjekter innen kunst, kultur og kreativitet. Søknadsfrist var 25. oktober 2020. Vi mottok 63 søknader, og midlene ble fordelt på totalt 26 prosjekter. 

Ekstraordinær koronasatsing 3: Mangfold, offentlig rom og digitalisering

I samarbeid med Fri Agder, Skeive Sørlandsdager, Agder Kunstsenter og Kristiansand kommune lyste vi ut kr 2 500 000 til kunst- og kulturprosjekter som skulle bidra til å fylle levekårssatsingen "Mangfold, offentlig rom og digitalisering" med innhold. Søknadsfrist var 22. mars 2020.  Vi har mottatt 76 søknader. Søknadene forventes ferdigbehandlet innen fredag 26. mars 2021. 

Cultiva Digital år 1 // Digital transformasjon

Cultiva bevilget i 2021 10,6 millioner kroner i støtte til prosjekter som bidrar til digitalisering av kunst- og kulturfeltet, og som tar i bruk digital teknologi for å skape, levere, formidle og oppleve nyskapende innhold på tvers. Oversikt over prosjekter som fikk bevilgninger er tilgjengelig her

Cultiva Digital år 2 // Digital transformasjon

Cultiva bevilget 18. oktober 2022 kr 10 millioner i støtte til prosjekter som bidrar til digitalisering av kunst- og kulturfeltet, og som tar i bruk digital teknologi for å skape, levere, formidle og oppleve nyskapende innhold på tvers. Oversikt over prosjekter som fikk bevilgninger er tilgjengelig her

Aktuelle satsinger

Informasjon om aktive utlysninger, muligheter for å søke midler utenom de strategiske satsingsområdene og søknadsprosesser.