Cultiva

Satsingsområder

Strategidokumentet "Rom for muligheter" 2021-2024 i ble vedtatt i styremøte 7. desember 2020.

Cultiva ønsker å skape nye muligheter gjennom fire strategiske tiltak: 

  • Programutlysninger med overordnede føringer knyttet til Cultivas formål om å sikre arbeidsplasser. 
  • Et levekårsløft for Kristiansand.
  • Utvikling av møteplasser i hele Kristiansand, Det digitale kulturhuset, Skippergata 24 B og Kunstsilo. 
  • Videre talentsatsing gjennom bl.a. Cultiva Ekspress og Talent Norge. 

I første omgang prioriteres arbeid med konkretisering av levekårsløftet.

 

Ny strategi "Rom for muligheter"

Styret i Cultiva vedtok i styremøte 7. desember 2020 en ny overordnet strategi for perioden 2021-2024

Personvernerklæring Cultiva ivaretar personvern ved å etterleve den norske personopplysningsloven og det sameuropeiske regelverket for personvern som loven implementerer i norsk rett (GDPR). Mer info
Scroll down