Cultiva

Satsingsområder

Strategidokumentet "Rom for muligheter" 2021-2024 i ble vedtatt i styremøte 7. desember 2020.

Cultiva ønsker å skape nye muligheter gjennom fire strategiske tiltak: 

  • Programutlysninger med overordnede føringer knyttet til Cultivas formål om å sikre arbeidsplasser. 
  • Et levekårsløft for Kristiansand.
  • Utvikling av møteplasser i hele Kristiansand, Det digitale kulturhuset, Skippergata 24 B og Kunstsilo. 
  • Videre talentsatsing gjennom bl.a. Cultiva Ekspress og Talent Norge. 

 

 

Strategi "Rom for muligheter"

Styret i Cultiva vedtok i styremøte 7. desember 2020 en ny overordnet strategi for perioden 2021-2024

Aktuelle satsinger

Informasjon om aktive utlysninger, muligheter for å søke midler utenom de strategiske satsingsområdene og søknadsprosesser.