Cultiva

test

Nye prosjekter?

Foreløpig stopp i nye prosjekter frem til ny strategi er fastsatt.

I møte 23. september 2019 hadde styret en prinsipiell diskusjon om hvordan Cultiva skal forholde seg til alle henvender og prosjektidéer som kommer inn.

Med bakgrunn i vedtak om å sette i gang ny strategiprosess og fortsatt behov for å bygge bufferkapital, konkluderte styret med at bevilgningsstoppen for nye prosjekter fremdeles skal være gjeldende inntil videre.

Når ny strategi er vedtatt og/eller vi har nådd målene for bufferkapital, vil det bli tydelig kommunisert at vi er åpne for nye henvendelser igjen.

Personvernerklæring Cultiva ivaretar personvern ved å etterleve den norske personopplysningsloven og det sameuropeiske regelverket for personvern som loven implementerer i norsk rett (GDPR). Mer info
Scroll down