Cultiva

Satningsområder

Ekstraordinær utlysning for "Innovasjonsdugnad for fremtidens kulturarbeidsplasser" er tilgjengelig under menypunktet "Aktuelle satsinger"

Nye prosjekter?

Foreløpig stopp i nye prosjekter frem til ny strategi er fastsatt.

Personvernerklæring Cultiva ivaretar personvern ved å etterleve den norske personopplysningsloven og det sameuropeiske regelverket for personvern som loven implementerer i norsk rett (GDPR). Mer info
Scroll down