Cultiva

Prosjekt: Koloritten år 1 av 4

Periode: 2020 - 2023, Formål: Barn og unge

Hvordan kan kunst, kultur og kreativitet bidra til å bedre levekårene for barn og unge i regionen?

Sørlandets Kunstmuseum (SKMU) og Cultiva ønsker å fellesskap å utvikle et langsiktig prosjekt for å gi flere barn og unge tilgang til kunstopplevelser og kreativ nytenkende deltakelse. 

Cultiva vedtok i styremøte 2. desember 2019 å starte et 4-årig samarbeid med SKMU. Det er bevilget kr 2 000 000,- til aktiviteter i 2020: kompetanseoppbygging, konseptutvikling og gjennomføring av pilotprosjekt(er) innen visuell kunst og digitale ferdigheter for barn og unge.

Personvernerklæring Cultiva ivaretar personvern ved å etterleve den norske personopplysningsloven og det sameuropeiske regelverket for personvern som loven implementerer i norsk rett (GDPR). Mer info
Scroll down