Prosjekter

Vi er i gang med strategiarbeidet!
Ambisjonen er å presentere en ny, overordnet strategi i desember 2020. Det vil nok ikke bli startet nye prosjekter før strategien er fastsatt.