I 2019 vil det være svært begrenset med midler til nye prosjekter. Styret vil fortløpende vurdere den økonomiske situasjonen, og om det er forsvarlig å sette i gang nye prosjekter innenfor de valgte tematiske satsingsområdene.