Foto: SKMU

Prosjekt: Koloritten år 1 av 4

Hvordan kan kunst, kultur og kreativitet bidra til å bedre levekårene for barn og unge i regionen?

Sørlandets Kunstmuseum (SKMU) og Cultiva ønsker å fellesskap å utvikle et langsiktig prosjekt for å gi flere barn og unge tilgang til kunstopplevelser og kreativ nytenkende deltakelse. 

Cultiva vedtok i styremøte 2. desember 2019 å starte et 4-årig samarbeid med SKMU. Det er bevilget kr 2 000 000,- til aktiviteter i 2020: kompetanseoppbygging, konseptutvikling og gjennomføring av pilotprosjekt(er) innen visuell kunst og digitale ferdigheter for barn og unge.