Prosjekt: Ung og lovende

Talentutvikling for unge ledere i idretten

Vest-Agder Idrettskrets, i samarbeid med Aust-Agder Idrettskrets og Barne- og Ungdomsrådet i Agder, ønsker å utdanne flere ungdommer til å kunne engasjere seg i ulike verv og oppgaver i frivillige organisasjoner. I denne forbindelse ønsker samarbeidspartnerne å arrangere et introduksjonsseminar og deretter seminarer/kurs knyttet til temaer omkring ledelse og organisasjon. Prosjektet har et 3-årig perspektiv, og målsettingen er å få flere ungdommer til å engasjere seg som ledere eller annet arbeid i en frivillig organisasjon.

Cultiva har inngått et 3-årig samarbeid med Vest-Agder Idrettskrets knyttet prosjektet "Ung og lovende". Det er bevilget kr 21 000,- til år 1.