Foto: Cultiva

Prosjekt: Barnas Kulturhus (arb.tittel)

Vi ønsker oss et eget hus for barn og unge - fylt med lek, kunst, kultur og kreativitet!

Cultiva ønsker å etablere et kulturhus for barn og unge i sentrum av Kristiansand hvor hele byens befolkning møtes for å ha det gøy! Det skal være aktiviteter hver dag – både på dag og kveldstid, i helger og i ferier. Vi ønsker at huset skal bli et testlaboratorium for utvikling og etablering av tilbud innenfor kunst, kultur og kreativitet for barn og unge.

Barnas kulturhus skal være mangfoldig arena for lekbasert læring og barns møte med kunst og kultur i Kristiansand. Barn skal blant annet gjennom lek utvikle sin kreativitet, fysiske og intellektuelle ferdigheter og empati. De voksne skal også bli flinkere til å leke!

Barnas kulturhus har også ambisjoner om å engasjert grupper av barn og barnefamilier som normalt ikke benytter seg av de etablerte kulturtilbudene.

Cultiva har planer om å overta lokalene til Sørlandets Kunstmuseum i Skippergaten når Kunstsilo blir ferdig. Fase 1 i prosjektet utreder lokalisering, modeller for eierskap og drift og konsepter for innhold i huset. Det er engasjert prosjektleder i en deltidsstilling.

For mer informasjon: kontakt prosjektleder Ingebjørg Borgemyr på ingebjorg(a)cultiva.no