Prosjekt: Skapende barn

Musikkaktiviteter, litteratur og formingsaktiviteter for barn i 3-4 års alderen i barnehagen med hovedfokus på barn som lever i utsatte familier.

Målet for prosjektet er ved hjelp av kunst, kultur og kreativitet å bidra til å styrke barns språklige og sosiale ferdigheter. Prosjektets mål er ved hjelp av tidlig innsats fra 3-4 års alderen å oppnå et høynet funksjonsnivå, språklig og relasjonelt som kan bidra til å bryte den sosiale arven. Gode språk- og sosiale ferdigheter er nøkkelen til vennskap, fellesskap, kunnskap, demokrati, skole, utdanning og arbeid.

Cultiva har inngått et 4-årig samarbeid med Senter for ung kunst og kultur ved fakultet for kunstfag ved UiA om utvikling av prosjektet. Det er bevilget kr 1 500 000,- til aktiviteter i 2016 og kr 1 700 000,- til aktiviteter i 2017. Prosjektet er etablert i samarbeid med oppvekstsektoren i Kristiansand kommune.

For mer informasjon, se www.skapendebarn.no