Foto: Barn i Byen

Finn ut om ditt prosjekt passer hos oss?

Cultiva har som formål å sikre arbeidsplasser og gode levekår i Kristiansand ved å støtte prosjekter innenfor kunst, kultur og kreativitet.

1. Hvor skal tiltaket finne sted?
Skriv inn postnummeret.
2. Hva ønsker du å gjøre?
Passer ditt prosjekt inn i vår strategi?
3. Hvem søker?
4. Hva skal pengene brukes til?
Vi støtter tiltak som gir best nytte/effekt på vårt formål vurdert i forhold til kostnadsnivået i prosjektet. NB! Det er positivt hvis våre midler kan ha en utløsende effekt på private eller offentlige (særlig nasjonale) midler.
5. Til nytte for innbyggerne i Kristiansand?

Vi håper det ble litt klarere for deg hvilke type prosjekter som vi ønsker samarbeid med.

Prosjekter som har fått positiv respons på alle spørsmålene, bes sende en henvendelse til post@cultiva.no med informasjon om prosjektet og en forespørsel om en telefonsamtale eller et møte.

Vi ser frem til å høre fra deg, enten om det er konkrete spørsmål om mulig samarbeid eller andre henvendelser. Ring oss gjerne på 380 380 20.