Cultiva

Aktuelle satsinger

Aktive utlysninger: Ekstraordinær koronasatsing 2 - Julebyen Kristiansand

Midlertidig pause i prosjektutlysninger

Vi jobber for tiden med ny strategi, og har tatt en pause i oppstart av nye prosjekter frem til vi har satt retningen for vårt arbeid med å realisere formålet om å sikre arbeidsplasser og gode levekår i Kristiansand. Ambisjonen er å vedta en ny strategi før nyttår. 

Ekstraordinær koronasatsing våren 2020: Innovasjonsdugnad for fremtidens kulturarbeidsplasser

I møte torsdag 26. februar 2020 prioriterte styret derfor en ekstraordinær satsing som følge av koronavirus på totalt 5 millioner kroner. 

Ekstraordinær koronasatsing 2: Julebyen Kristiansand

I samarbeid med Kvadraturforeningen i Kristiansand søker vi etter kunst- og kulturprosjekter som kan fylle Julebyen Kristiansand med nye og spennende opplevelser. Vi lyser ut kr 3 000 000 til aktuelle og kortsiktige prosjekter innen kunst, kultur og kreativitet. Søknadsfrist 25. oktober. Søknadsskjema og mer informasjon er tilgjengelig her

Utlysning: Innovasjons-dugnad for fremtidens kulturarbeids-plasser

Søknadsbasert utlysning på kr 1 500 000,- til aktuelle og kortsiktige prosjekter innen kunst, kultur og kreativtet, fordelt på maksimalt 15 prosjekter.

Ekstraordinær koronautlysning 2: Julebyen Kristiansand

Søknadsbasert utlysning på kr 3 000 000,- til aktuelle og kortsiktige prosjekter innen kunst, kultur og kreativitet.

Personvernerklæring Cultiva ivaretar personvern ved å etterleve den norske personopplysningsloven og det sameuropeiske regelverket for personvern som loven implementerer i norsk rett (GDPR). Mer info
Scroll down