Cultiva

Aktuelle satsinger

Ny strategi "Rom for muligheter" 2021-2024

Styret i Cultiva vedtok i styremøte 7. desember 2020 en ny overordnet strategi for perioden 2021-2024. Strategidokumentet kan lastes ned her.

Som følge av de erfaringene som er trukket gjennom 20 års virksomhet, og dessuten de utfordringene som pandemien har medført, vil vi skape nye muligheter gjennom fire strategiske tiltak: 

  • Programutlysninger med overordnede føringer knyttet til Cultivas formål om å sikre arbeidsplasser
  • Et levekårsløft for Kristiansand
  • Utvikling av møteplasser i hele Kristiansand, det digitale kulturhuset, Skippergata 24 B og Kunstsilo
  • Videre talentsatsing gjennom bl.a. Cultiva Ekspress og Talent Norge

Cultiva er åpen for uforutsette ideer og søknader. 

 

Aktive utlysninger:

Vi har for øyeblikket ingen aktive utlysninger. 

Det arbeides p.t. med to nye utlysninger i 2022 i tråd med de valgte strategiske tiltakene i strategidokumentet "Rom for muligheter"; en levekårsutlysning og Cultiva Digital år 2 med antatt søknadsfrist i september.

Uforutsette ideer og søknader

Cultiva er åpen for uforutsette ideer og søknader som er innenfor formål, men utenfor de valgte strategiske tiltakene. Styret får oversikt over alle mottatte søknader og henvendelser i hvert styremøte, og har anledning til å be administrasjonen vurdere enkeltsøknader fortløpende gjennom året. Alle uforutsette søknader vil ellers bli behandlet i et oppsamlingsheat i desember 2022. Søknader sendes til soknad@cultiva.no

 

Tidligere utlysninger: 

Ekstraordinær koronasatsing våren 2020: Innovasjonsdugnad for fremtidens kulturarbeidsplasser

I møte torsdag 26. februar 2020 prioriterte styret derfor en ekstraordinær satsing som følge av koronavirus på totalt 5 millioner kroner. Søknadsfrist var 14. april 2020. Vi mottok 50 søknader, og midlene ble fordelt på totalt 24 prosjekter. 

Ekstraordinær koronasatsing 2: Julebyen Kristiansand

I samarbeid med Kvadraturforeningen i Kristiansand lyste vi ut kr 3 000 000 til aktuelle og kortsiktige prosjekter innen kunst, kultur og kreativitet. Søknadsfrist var 25. oktober 2020. Vi mottok 63 søknader, og midlene ble fordelt på totalt 26 prosjekter. 

Ekstraordinær koronasatsing 3: Mangfold, offentlig rom og digitalisering

I samarbeid med Fri Agder, Skeive Sørlandsdager, Agder Kunstsenter og Kristiansand kommune lyste vi ut kr 2 500 000 til kunst- og kulturprosjekter som skulle bidra til å fylle levekårssatsingen "Mangfold, offentlig rom og digitalisering" med innhold. Søknadsfrist var 22. mars 2020.  Vi har mottatt 76 søknader. Søknadene forventes ferdigbehandlet innen fredag 26. mars 2021. 

Cultiva Digital år 1 // Digital transformasjon

Cultiva bevilget 10,6 millioner kroner i støtte til prosjekter som bidrar til digitalisering av kunst- og kulturfeltet, og som tar i bruk digital teknologi for å skape, levere, formidle og oppleve nyskapende innhold på tvers. 

Utlysning: Cultiva Digital år 1 // Digital transformasjon

Cultiva vil i 2021 tildele opp til 10 millioner kroner i støtte til prosjekter som bidrar til digitalisering av kunst- og kulturfeltet, og som tar i bruk digital teknologi for å skape, levere, formidle og oppleve nyskapende innhold på tvers.

Utlysning: Innovasjons-dugnad for fremtidens kulturarbeids-plasser

Søknadsbasert utlysning på kr 1 500 000,- til aktuelle og kortsiktige prosjekter innen kunst, kultur og kreativtet, fordelt på maksimalt 15 prosjekter.

Ekstraordinær koronautlysning 2: Julebyen Kristiansand

Søknadsbasert utlysning på kr 3 000 000,- til aktuelle og kortsiktige prosjekter innen kunst, kultur og kreativitet.

Ekstraordinær koronasatsing 3: Mangfold, offentlig rom og digitalisering

I samarbeid med Agder Kunstsenter, Kristiansand kommune, Fri Agder og Skeive Sørlandsdager utlyser vi kr 2 500 000 til kunst- og kulturprosjekter som bidrar til å fylle levekårsprosjektert "Mangfold, offentlig rom og digitalisering" med variert innhold.

Personvernerklæring Cultiva ivaretar personvern ved å etterleve den norske personopplysningsloven og det sameuropeiske regelverket for personvern som loven implementerer i norsk rett (GDPR). Mer info
Scroll down