Akutelle satsinger

Ekstraordinær satsing på 5 millioner kroner som følge av koronavirus. 

I disse korona-tider er Cultivas formål om å sikre arbeidsplasser og gode levekår i Kristiansand høyaktuelle. Det å ha en jobb gir bedre levekår, og kunst- og kulturopplevelser kan bedre levekårene for dem som bruker tilbudene.

Cultivas finansportefølje følger utviklingen i de internasjonale finansmarkedene, og har hatt betydelig verdifall. Vi er rigget for slike hendelser, og har fremdeles en positiv bufferkapital. 

I møte torsdag 26. februar 2020 prioriterte styret derfor en ekstraordinær satsing som følge av koronavirus på totalt 5 millioner kroner. 

Innovasjonsdugnad for fremtidens kulturarbeidsplasser i Kristiansand

Den ekstraordinære satsingen skal sikre arbeidsplasser og levekår i Kristiansand i den krisetiden som koronasmitten representerer. Satsingen er todelt:

- 3,5 millioner kroner skal brukes til å utvikle et felles digitalt kulturløft med relevante partnere. Innovasjonen skal komme Kristiansandere til gode. 

- Det blir en søknadsbasert utlysning på 1,5 millioner kroner til aktuelle og kortsiktige prosjekter innen kunst, kultur og kreativitet. Søknadsprosessen skal være enkel og rask. 

Administrasjonen skal arbeide videre med konkretisering av partnerskap i tett samarbeid med relevante aktører. 

Utlysninger med kriterier for den søknadsbaserte potten vil være klart om kort tid.