Cultiva

Aktuelle satsinger

Ny strategi "Rom for muligheter" 2021-2024

Styret i Cultiva vedtok i styremøte 7. desember 2020 en ny overordnet strategi for perioden 2021-2024. Strategidokumentet kan lastes ned her.

 

Aktive utlysninger:

Styret har bedt administrasjonen om å prioritere arbeid med konkretisering av et levekårsløft for Kristiansand som vil bli behandlet i styremøte 18. februar 2021. Parallelt arbeides det med konkretisering av de tre andre strategiske tiltakene (programutlysninger for å sikre arbeidsplasser, utvikling av møteplasser og videre talentsatsing) men det er behov for mer tid til bl.a. å konkretisere satsinger og utvikle strategiske partnerskap. 

Dette innebærer at det for øyeblikket ikke er noen aktive utlysninger, samtidig som vi skal være åpne for uforutsette ideer og søknader. Inntil videre vil vi ta imot det som kommer av søknader, men vi kan ikke si noe konkret om saksbehandlingstid og når det kan forventes et endelig svar på søknaden. Alle mottatte henvendelser blir registrert og sortert i forhold til de fire strategiske tiltakene i strategien, og vil være et innspill til videre arbeid med konkretisering og prioriteringer. 

 

Tidligere utlysninger: 

Ekstraordinær koronasatsing våren 2020: Innovasjonsdugnad for fremtidens kulturarbeidsplasser

I møte torsdag 26. februar 2020 prioriterte styret derfor en ekstraordinær satsing som følge av koronavirus på totalt 5 millioner kroner. Søknadsfrist var 14. april 2020. Vi mottok 50 søknader, og midlene ble fordelt på totalt 24 prosjekter. 

Ekstraordinær koronasatsing 2: Julebyen Kristiansand

I samarbeid med Kvadraturforeningen i Kristiansand lyste vi ut kr 3 000 000 til aktuelle og kortsiktige prosjekter innen kunst, kultur og kreativitet. Søknadsfrist var 25. oktober 2020. Vi mottok 63 søknader, og midlene ble fordelt på totalt 26 prosjekter. 

Utlysning: Innovasjons-dugnad for fremtidens kulturarbeids-plasser

Søknadsbasert utlysning på kr 1 500 000,- til aktuelle og kortsiktige prosjekter innen kunst, kultur og kreativtet, fordelt på maksimalt 15 prosjekter.

Ekstraordinær koronautlysning 2: Julebyen Kristiansand

Søknadsbasert utlysning på kr 3 000 000,- til aktuelle og kortsiktige prosjekter innen kunst, kultur og kreativitet.

Personvernerklæring Cultiva ivaretar personvern ved å etterleve den norske personopplysningsloven og det sameuropeiske regelverket for personvern som loven implementerer i norsk rett (GDPR). Mer info
Scroll down